योजनाएँ

 • कन्या विवाह योजना                     
 • वृधा पेंशन योजना                       
 • विधवा पेंशन योजना                   
 • निसंतान पेंशन योजना                   
 • कबीर आंत्यष्त्ती योजना                   
 • बालिका सम्रद्धि योजना   : 04                
 • इंदिरा आवास योजना                   
 • परिवारिक लाभ योजना                   
 • छात्रव्रत्ति योजना   : 1050                    
 • लक्ष्मीबाई पेंसन योजना                   
 • महानरेगा योजना